Marjolijn van der Est

Ik ben een relatie- en gezinstherapeut, ook wel systeemtherapeut genaamd. Na mijn studie biomedische wetenschappen (universiteit Leiden) heb ik mij verder gespecialiseerd tot systeemtherapeut, lid NVRG. Naast mijn werk in eigen praktijk (Systeemtherapie Van der Est) ben ik werkzaam binnen de specialistische jeugd-GGZ.

Systeemtherapie richt zich op problemen die mensen ervaren in de interactie met anderen om hen heen. Zo’n systeem kan zijn uw: familie; (nieuw samengestelde-) gezin; (ex-)partner; kinderen; ouders; of uw collega’s. De therapie kan u helpen patronen in de interactie te herkennen, -begrijpen en te doorbreken. Binnen de systeemtherapie heb ik veel ervaring met mentaliseren bevorderende (familie) therapie (MBT).

 
Contact

Voor vragen of het maken van een afspraak:
Mail: praktijk.vanderest@gmail.com
Bel/whatsapp: 06-312 69 630

Vergoedingen

De systeemtherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een aanvullende zorgverzekering vergoedt het merendeel van de zorgverzekeraars therapiekosten op basis van mijn lidmaatschap bij de NVPA. Hoeveel vergoed wordt, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis (zie voor een indicatie www.NVPA.org).

Registraties
Wachttijd

Afspraken zijn mogelijk op dinsdagavonden en woensdagen-overdag. Neem voor actuele wachttijd (wachtlijst) contact op.

 

 

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u zich via www.klachtencompany.nl contact opnemen met de klachtencommissie die is opgesteld door P3NL in samenwerking met de NVRG.