Verwijzing huisarts of specialist
U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of een andere specialist. Kinderen en jongeren kunnen ook met een verwijzing van Centrum Jeugd en Gezin (JGT) of huisarts terecht. Op de verwijzing dient specifiek te staan vermeld voor welke zorg u wordt verwezen (Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ). Tevens dient de verwijzer aan te geven aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht.
Aanmelden bij Praktijk Nieuwsteeg
Wanneer u zich wilt aanmelden of wilt overleggen over een aanmelding kunt u een mail sturen of telefonisch contact opnemen met de therapeut van uw keuze. De therapeuten lezen regelmatig de mail maar zullen niet dagelijks direct terug kunnen bellen aangezien wij niet alle dagen werkzaam zijn in de praktijk. Bij ‘Wie zijn wij’ kunt u vinden welke dagen wij aanwezig zijn. In het telefonisch contact zullen wij samen met u bekijken of wij u een passende behandeling kunnen bieden. Afhankelijk daarvan wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U ontvangt een aanmeldformulier, ons verzoek is of u dit formulier samen met de verwijsbrief ingevuld wil meenemen naar het eerste gesprek.
De intakefase
In de intakefase zullen wij stilstaan bij de klachten en de voorgeschiedenis van de klachten, de hulpvraag, en de verwachtingen. Na de intakefase vindt er een adviesgesprek plaats waarin we de diagnose en het behandelvoorstel met u bespreken. Wanneer u akkoord bent met de diagnose en het behandelplan, kan de behandeling van start gaan. Uw verwijzer ontvangt met uw toestemming een brief met een samenvatting van het behandelplan.
Start behandeling

We bieden in onze praktijken generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. Zie voor het type behandeling dat wij kunnen bieden ‘Wie zijn wij’.

We hebben regelmatig intercollegiaal overleg om de kwaliteit van de behandeling van de behandeling te bewaken.

Afsluiten na behandeling
Aan het eind van de behandeling schrijven wij afsluitrapportage. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, sturen wij deze rapportage naar u en naar de huisarts of de andere verwijzer.