Annah Planjer

Ik ben BIG geregistreerd klinisch psycholoog- psychotherapeut. Ik werk sinds 1992 in de specialistische GGZ, nu met volwassenen vanaf 18 jaar.  Na mijn opleiding tot psychotherapeut heb ik me gespecialiseerd in psychoanalytische psychotherapie (bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) en in daaraan verwante andere bewezen effectieve therapievormen zoals Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) en Transference Focused  Psychotherapy (TFP). Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in behandeling van angst- en traumabehandelingen door middel van EMDR (lid Vereniging EMDR Nederland, in opleiding tot practitioner EMDR).

Ik ben erkend als supervisor en leertherapeut bij de NVP (2015) en de VKJP (2008).

Psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie is een persoonsgerichte behandeling, waarin we stil staan bij uw gevoelens, wensen, behoeften en gedragingen. Deze kunnen bewust zijn, maar ook onbewust. Door de gesprekken gaat u bewuster ervaren wat er in u leeft, en hoe u zich voelt en gedraagt in relatie met uw zelf en uw naasten.

Bij hoe u zich voelt en gedraagt gaat het vaak om oude patronen, die vroeger hielpen om pijnlijk gevoel te verdragen, maar die nu in de weg kunnen zitten en aanleiding geven tot klachten. Omdat die patronen vaak zo vanzelfsprekend zijn geworden, herhalen ze zich in de relatie met uw naasten en ook in de therapeutische relatie. Daarom onderzoeken we ze samen, regelmatig ook door te kijken naar wat er tussen ons in het directe hier en nu contact gebeurt.  Dit kan er aan bijdragen dat u flexibeler en met meer zelfvertrouwen om kan gaan met uw zelf en met anderen (slagvaardiger, of juist minder impulsief). De frequentie van de gesprekken is een of twee keer per week.  De duur van de behandeling is vaak langer durend en gaat in overleg.

Psychoanalytische psychotherapie en de daaraan verwante behandelvormen zoals MBT en TFP richten zich op vaak langer durend aanwezige problemen met angst, schaamte, schuldig voelen, onzekerheid, somberte, waarvoor een strikt klachtgerichte behandeling niet gewerkt heeft of niet geïndiceerd is.  Doel en in enige mate ook voorwaarde voor de (ambulante) behandeling is een vorm van dagvulling en contact met andere mensen. Psychoanalytische psychotherapie is net als MBT en TFP opgenomen in de in 2017 verschenen zorgstandaard voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Voor meer informatie:  https://www.nvpp.nl/behandelvormen/psychoanalytische-psychotherapie/

Naast de psychoanalytische psychotherapie bied ik behandelingen waarbij EMDR een belangrijk bestanddeel is. Het gaat dan om behandelingen van angst en posttraumatische stressklachten (zoals herbeleving, vermijding en geprikkeldheid) met een nare gebeurtenis als aanleiding. Dat kan om een eenmalige gebeurtenis gaan,  maar met name richt ik me op behandelingen waarin er sprake is van meervoudige en langdurige traumatisering, zoals verwaarlozing of seksueel misbruik in het verleden, wat kan leiden tot een veelheid aan psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld, schuld en schaamte, angst en somberheid. Invalshoek voor de EMDR zijn concrete herinneringen of representaties van beschadigende ervaringen in het verleden. Voor meer informatie:  http://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

De behandeling start met een intake – en indicatiestellingsfase, waarin we samen onderzoeken welke van de bovenstaande behandelingen (of soms een combinatie) geïndiceerd is en hoe we hierin samen kunnen werken. U kunt me ook bellen als u wilt overleggen over de genoemde behandelingen.

Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 – 17.30 uur.

BIG nummer klinisch psycholoog: 89050666625

BIG nummer psychotherapeut 19050666616

Supervisie, leertherapie en training
Supervisie en leertherapie

Ik geef supervisie over persoonsgerichte behandelingen aan GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, al dan niet in opleiding. Mijn aandachtsgebieden daarbij zijn het psychoanalytisch referentiekader (waaronder ook MBT en TFP), en de doelgroep is kinderen en jeugd en volwassenen.

Ik ben supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie en heb een lange ervaring in de kinder- en jeugd GGZ. In de supervisie is er aandacht voor eigen leerdoelen, maken van een context voor behandeling, het aanleren van klinische vaardigheden en reflectie.

Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de NVP en VKJP.

Ik ben verbonden als docent aan de RINO Groep Utrecht, waar ik met mw. drs. Janie van Dijk onderwijs over psychoanalytische behandeling verzorg binnen de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Het tarief voor supervisie en leertherapie is 95 euro voor 45 minuten. Voor een supervisiesessie van 60 minuten reken ik 125 euro en voor een dubbele sessie (90 minuten) 185 euro. Het is ook mogelijk om supervisie in een groepje van 2 te hebben, het tarief is dan 225 euro per sessie van 90 minuten. 

Als u wilt kunnen we ook eerst een kennismakingsgesprek voor supervisie en leertherapie plannen. Hier reken ik 95 euro voor. Voor meer informatie over de termijn waarop we zouden kunnen starten met een supervisie of leertherapie kunt u het beste even contact opnemen via mail of telefoon. 

Intervisie

We begeleiden ook intervisie groepen. Voor informatie kunt u bellen of mailen (planjer@praktijknieuwsteeg.nl; 06- 1844 1770)

Scholing

Samen met mw. drs. Maaike de van der Schueren, cognitief gedragstherapeut en psychotherapeut,  geef ik workshops en trainingen aan professionals in de GGZ op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en trauma, en mentaliseren bevorderende interventies in behandeling. Wij gaven deze trainingen onder andere bij Lucertis en de Jutters (Parnassia Groep). Bij interesse kunt u telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.

 
Registraties
Registratie en lidmaatschappen
 • BIG-register Psychotherapeut
 • BIG-register GZ-Psycholoog en Specialist Klinische Psychologie
 • NVPP, Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, lid
 • NVP, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, lid en supervisor
 • EMDR lid in opleiding tot practitioner
 • TFP Nederland, Transference Focused Psychotherapie, aspirant lid
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie, lid-specialist, supervisor en leertherapeut
 • LVVP, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen & Psychotherapeuten, lid
 • NIP, Nederlands Instituut van Psychologen,  Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist -lid
 • NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, aspirant lid

 

KvK nummer: 596 874 60
AGB code praktijk: 94-60575
BIG nummer Psychotherapie: 190 506 666 16
BIG nummer Klinische psychologie: 890 506 666 25
BIG nummer GZ Psychologie: 890 506 666 25

Contractering

Ik heb voor 2018 een contract voor generalistische basis GGZ en specialistische GGZ met:

 • VRZ Zorginkoop (waar onder vallen Zorg & Zekerheid, Eno, ONVZ)
 • DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar en a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen
 • De Friesland
 • Caresq

Voor 2019 heb ik een contract voor generalistische basis GGZ en specialistische GGZ met:

 • VRZ Zorginkoop (waar onder vallen Zorg & Zekerheid, Eno, ONVZ)
 • DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar en a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen
 • Zilveren Kruis/Achmea. Let op:  alleen voor verwijzingen specialistische GGZ, voor de basis GGZ werk ik bij deze partijen ongecontracteerd. 

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis GGZ en voor specialistische GGZ.
De zorgverzekeraar vergoedt bij een naturapolis een bepaald percentage van het tarief, het resterende deel moet u zelf betalen. Ik adviseer u om bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen welk deel van de behandeling in dit geval (zogenaamde ongecontracteerde zorg) en in het geval van een restitutiepolis vergoed wordt.

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult (het gaat dan om zorg die niet uit het basispakket wordt gefinancierd, zoals aanpassingsstoornissen, of vanaf 2017 ook om behandeling van klachten waarbij geen sprake is van een DSM stoornis), vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd) .
Het tarief in mijn praktijk is € 98,00 per sessie .

Het tarief voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd is € 50,00 per gemiste afspraak. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wachttijd

Actuele wachttijd intake en behandeling (juli 2019): op dit moment heb ik helaas geen ruimte voor nieuwe cliënten. Ik neem ook geen cliënten voor de wachtlijst aan.

Als ik wel ruimte heb voor nieuwe cliënten, start de behandeling na de intake.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling bij andere zorgaanbieders. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Voor planning van een supervisiereeks kunt u contact opnemen.

Privacystatement en kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Het privacystatement vindt u hier.

Waarneming

 

In geval van crisis of andere zaken die niet kunnen wachten buiten mijn werkdagen en in het weekend kunt u terecht bij de huisarts of de huisartsenpost. 

Mijn werkdagen zijn maandag en woensdag van 8.30 tot 17.30 uur. Vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Ik ben op maandag en woensdag bereikbaar voor telefonisch overleg van 17.00 – 17.30 uur. 

Ik ben afwezig op 3 juli.

De praktijk is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus in verband met zomervakantie. Voor ingeschreven cliënten die te maken hebben met dringende zaken die niet kunnen wachten tot na mijn vakantie  is er in deze periode waarneming door de volgende collega’s:

– week 29 dinsdag 16 juli Sarah Thijssen, tel. 06- 278 98 127 , mail thijssen@praktijknieuwsteeg.nl

– week 30 donderdag 25 juli Judith van Vliet, tel. 06- 4853 09 77, mail vanvliet@praktijknieuwsteeg.nl

– week 31 maandag 29 juli Just Blom, tel. 06- 1122 76 27, mail just@justblom.nl

– week 32 maandag 5 augustus Mirjam Plomp, mail mplomp@psychotherapieleiden.nl

Buiten deze werkdagen en in het weekend kunt u voor dringende zaken terecht bij de huisarts of de huisartsenpost.