Annah Planjer

Welke behandeling bied ik en voor wie?

Psychoanalytische psychotherapie

Dit is een persoonsgerichte behandeling, waarin we stil staan bij uw gevoelens, wensen, behoeften en gedragingen. Deze kunnen bewust zijn, maar ook onbewust. Door de gesprekken gaat u bewuster ervaren wat er in u leeft, en hoe u zich voelt en gedraagt in relatie met uw zelf en uw naasten.

Bij hoe u zich voelt en gedraagt gaat het vaak om oude patronen, die vroeger hielpen om pijnlijk gevoel te verdragen, maar die nu in de weg kunnen zitten en aanleiding geven tot klachten. Omdat die patronen vaak zo vanzelfsprekend zijn geworden, herhalen ze zich in de relatie met anderen en ook in de therapeutische relatie. Daarom onderzoeken we ze samen, regelmatig ook door te kijken naar wat er tussen ons in het directe hier en nu contact gebeurt.  Dit kan er aan bijdragen dat u flexibeler en met meer zelfvertrouwen om kan gaan met uw zelf en met anderen (slagvaardiger, of juist minder impulsief). De frequentie van de gesprekken is een of twee keer per week. De duur van de behandeling is vaak langer durend en gaat in overleg.

Psychoanalytische psychotherapie en de daaraan verwante behandelvormen zoals TFP en AFT richten zich op vaak langer durend aanwezige problemen met angst, schaamte, schuldig voelen, onzekerheid, somberte, boosheid en intergenerationeel trauma, waarvoor een strikt klachtgerichte behandeling niet gewerkt heeft of niet geïndiceerd is. Voorwaarde voor de behandeling is (enige mate van)  contact met andere mensen en een vorm van dagvulling. Psychoanalytische psychotherapie is vooral effectief bij angst- en stemmingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek en net als TFP en AFT opgenomen in de in 2017 verschenen zorgstandaard voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Voor meer informatie: factsheet Psychodynamische Psychotherapie, TFP .

EMDR en Imaginaire Exposure

Het gaat dan om behandelingen van angst en posttraumatische stressklachten (zoals herbeleving, vermijding en geprikkeldheid) met een nare gebeurtenis als aanleiding. Dat kan om een eenmalige gebeurtenis gaan,  maar met name richt ik me op behandelingen waarin er sprake is van meervoudige en langdurige traumatisering, zoals seksueel misbruik in het verleden, wat kan leiden tot een veelheid aan psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld, schuld en schaamte, angst en somberheid. Invalshoek voor de EMDR zijn concrete herinneringen of representaties van beschadigende ervaringen in het verleden. Voor meer informatie:  http://www.emdr.nl/wat-is-emdr/

Aanmelding, intake en behandeling:

Bij het kopje wachttijd op mijn webpagina kunt u zien of ik ruimte heb voor nieuwe aanmeldingen. Als dat het geval is, kunt u zich telefonisch aanmelden op 06-18441770 met achterlating van uw mailadres en telefoonnummer.. Ik bel u dan terug om de reden van aanmelding en uw verwachtingen van behandeling te bespreken en ik zal uitleg geven over mijn behandelaanbod en werkwijze. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig voor behandeling. Als we overeenstemming vinden, maken we een afspraak voor een eerste intakegesprek of zal ik u informeren over de wachttijd. Als ik denk dat u met uw hulpvraag beter ergens anders terecht kan, zal ik zo goed mogelijk met u meedenken over een alternatief.

De intake- en indicatiestellingsfase bestaat uit enkele gesprekken en wordt soms aangevuld met een biografie, een gestructureerd diagnostisch interview en vragenlijsten. Daarna volgt een adviesgesprek, waarin ik de diagnose met u bespreek en een voorstel voor behandeling doe. Dit is opnieuw een moment waarop we kijken of er overeenstemming is, over diagnose, behandelvoorstel en de samenwerking. Als dat het geval is, kan de behandeling direct na het adviesgesprek starten. Het kan ook zijn dat er enkele gesprekken nodig zijn om tot een gezamenlijk besluit voor behandeling te komen.

De afronding van de behandeling gebeurt in onderling overleg.

U kunt me ook bellen als u wilt overleggen over uw hulpvraag en de behandelingen die ik bied.

Expertise

Ik ben BIG geregistreerd klinisch psycholoog- psychotherapeut. Ik werk sinds 1992 in de specialistische GGZ, nu met volwassenen vanaf 18 jaar.

Na mijn opleiding tot psychotherapeut heb ik me gespecialiseerd in psychoanalytische psychotherapie (bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) en in daaraan verwante andere bewezen effectieve therapievormen zoals Transference Focused  Psychotherapy (TFP) en Affect Fobie Therapie (AFT). Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in behandeling van angst- en traumabehandelingen door middel van EMDR (EMDR Europe Practitioner volwassenen).

Ik ben erkend als supervisor bij de NVP (2015) en de ISTFP (2023), en als leertherapeut (NVP, NVPP).

Ik ben aangesloten bij een regionaal netwerk van samenwerkende psychoanalytisch opgeleide collega’s (www.pacwest.nl) en bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 – 17.30 uur.

BIG nummer klinisch psycholoog: 89050666625

BIG nummer psychotherapeut 19050666616

KvK -nummer 59687460

Supervisie, leertherapie en training
Supervisie 

Janie van Dijk en ik geven vanaf januari 2024 een doorlopende supervisiegroep TFP voor klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (i.o), die interesse hebben in TFP na een keuze blok of die in opleiding zijn tot TFP therapeut na de basiscursus TFP te hebben gevolgd. De groep komt op maandagen bijeen, van 16.30 – 18.00 uur, grotendeels online. Aanmelden of informatie via de mail (planjer@praktijknieuwsteeg.nl) of 06-43 79 48 57 ..

Daarnaast geef ik individuele supervisie over persoonsgerichte behandelingen aan GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen (i.o.). Mijn aandachtsgebieden daarbij zijn het psychoanalytisch referentiekader (waaronder ook toepassingen voor specifieke problematiek zoals TFP en AFT). De doelgroep  is volwassenen.

Ik ben supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), daarnaast gecertificeerd supervisor bij TFP-NL en de internationale vereniging voor TFP (ISTFP). In de supervisie is er aandacht voor eigen leerdoelen, maken van een context voor behandeling, het aanleren van klinische vaardigheden en reflectie.

Leertherapie

Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de NVP en  NVPP (2 sessies per week) .

Het tarief voor individuele supervisie en leertherapie (gestart per 1 oktober 2021) is 100 euro per zitting van 45 minuten. Voor een supervisie sessie van 60 minuten reken ik 130 euro. Voor supervisie gestart na 1 februari 2024 is het tarief voor 45 minuten € 115 en voor 60 minuten € 145. 

Ik vind het prettig om voor supervisie of leertherapie telefonisch de verwachtingen over en weer af te stemmen.

Als u wilt kunnen we ook eerst een kennismakingsgesprek van 45 minuten plannen voor supervisie en leertherapie. Dit kan face to face, via beeldbellen of telefonisch. Ik reken hier 100 euro voor, en bij voortzetting van supervisie of leertherapie kan dit dan als eerste zitting tellen.

Voor meer informatie over de termijn waarop we zouden kunnen starten met een supervisie of leertherapie kunt u het beste even contact opnemen via mail of telefoon.

Onderwijs

Ik ben verbonden als docent aan de RINO Groep Utrecht, waar ik met mw. drs. Janie van Dijk onderwijs over psychoanalytische theorie en behandeling verzorg binnen de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

 

 
Registraties
Registratie en lidmaatschappen
 • BIG-register Psychotherapeut
 • BIG-register GZ-Psycholoog en Specialist Klinische Psychologie
 • NVPP, Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, lid en leertherapeut 
 • NVP, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, lid, supervisor en leertherapeut 
 • EMDR Europe Practitioner Volwassenen
 • TFP Nederland, Transference Focused Psychotherapie, gewoon lid , teacher/supervisor
 • MBT-NL MBT Basistherapeut
 • LVVP, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen & Psychotherapeuten, lid
 • NIP, Nederlands Instituut van Psychologen,  Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist -lid
 • NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, aspirant lid

 

KvK nummer: 596 874 60
AGB code praktijk: 94-60575
BIG nummer Psychotherapie: 190 506 666 16
BIG nummer Klinische psychologie: 890 506 666 25
BIG nummer GZ Psychologie: 890 506 666 25

Betaling

 

Gecontracteerde zorg

Voor 2024 heb ik een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • a.s.r. (hieronder vallen DItzo en a.s.r.)
 • DSW (hieronder vallen DSW, Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland)
 • Zilveren Kruis (hieronder vallen Interpolis, FBTO en de Friesland)
 • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

De factuur gaat in geval van gecontracteerde zorg direct naar de verzekeraar.

Als u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, wordt de vergoeding eerst met uw eigen risico verrekend. Als de behandeling in het nieuwe jaar doorloopt moet u zowel in het startjaar als in het vervolgjaar uw eigen risico aanspreken. 

 

Tarieven ongecontracteerde zorg 2024

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch (neuro)psycholoog in een vrijgevestigde GGZ praktijk (sectie II): .

Diagnostiek: 60 minuten: €242,66 (prestatiecode CO0538); 75 minuten €295,29 (prestatiecode CO0668); 90 minuten €362,23 (prestatiecode CO0798);

Behandeling: 45 minuten €179,24 (prestatiecode CO0473); 60 minuten: €212,00 (prestatiecode CO0603); 75 minuten €260,66 (prestatiecode CO0733); 90 minuten €318,56 (prestatiecode CO0863)

Alle NZa tarieven zijn hier te vinden in de tarievenzoeker. De tarieven worden jaarlijks met ingang van januari gewijzigd.

De zorgverzekeraar vergoedt in geval van ongecontracteerde zorg een bepaald percentage van dit tarief, het resterende deel moet u zelf betalen. Ik adviseer u om bij uw  zorgverzekeraar na te vragen welk deel van de behandeling vergoed wordt.

 

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg zoals bv. een aanpassingsstoornis) 2024

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximumtarief (zie boven). Dit tarief is per 60 minuten.

 

Verzetten van afspraken en no show

Voor het verzetten van afspraken kunt u me mailen via het Zivver account. Verzetten of afzeggen van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Als u korter dan 24 uur van te voren afzegt of niet op de afspraak komt kan ik u een no show tarief van 50 euro in rekening brengen.U kunt deze factuur niet bij uw verzekeraar indienen.

Uitgebreide informatie over de kosten, wat er zichtbaar is op de factuur etc. is te vinden onder het tabblad Kosten op de algemene Praktijk Nieuwsteeg website

Betalingsvoorwaarden Planjer Praktijk voor Psychotherapie & Supervisie

Wachttijd

Actuele wachttijd intake en behandeling (februari 2024): op dit moment heb ik helaas geen ruimte voor nieuwe cliënten. Ik neem ook geen cliënten voor de wachtlijst aan.

Als u dat wilt kunt u u zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling bij andere zorgaanbieders. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)..

Als ik wel ruimte heb voor nieuwe cliënten, start de behandeling na de intake.

Privacystatement en kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut 2022 vindt u hier.

Het privacystatement 2024 vindt u hier.

Praktisch: bereikbaarheid, afzeggen, waarneming

Openingstijden en bereikbaarheid

Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Ik ben op maandag bereikbaar voor telefonisch overleg van 17.00 – 17.30 uur en woensdag van 12 -12.30 uur. . tel.nr: 06-18441770

Ingeschreven patienten kunnen mailen via het beveiligde Zivver account..

in de avonduren, de nacht,  het weekend en de dagen dat ik niet werkzaam ben in de praktijk kunt u voor crisis of andere zaken die niet kunnen wachten  terecht bij uw huisarts (tijdens kantooruren) of de huisartsenpost (buiten kantooruren).

Voor ingeschreven patienten is er tijdens mijn vakanties waarneming door een van de Praktijk Nieuwsteeg collega’s. Ik vermeld dit onder mijn geplande afwezigheid.

Naast mijn werk in de praktijk werk ik als docent bij de RINO, opleidingsinstituut voor GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Dat betekent dat ik soms afwezig ben i.v.m. onderwijs.

Verzetten van afspraken en no show

Voor het verzetten van afspraken kunt u me het best mailen via het Zivver account. Verzetten of afzeggen van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Als u korter dan 24 uur van te voren afzegt of niet op de afspraak komt kan ik u een no show tarief van 50 euro in rekening brengen.U kunt deze factuur niet bij uw verzekeraar indienen.

 

Geplande afwezigheid voorjaar 2024

vrijdag 9 februari

maandag 19 februari

woensdag 28 februari

woensdag 13 maart

woensdag 27 maart

woensdag 10 april

woensdag 22 mei

Meivakantie:

1 mei t/m 12 mei.

Bericht over waarneming voor de meivakantie volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u via
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ meer informatie krijgen over de klachtenregeling van de LVVP waar ik bij aangesloten ben.