Vergoedingen en kosten
De praktijk biedt Generalistische Basis en Specialistische GGZ aan volwassenen en jeugd. De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.  De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en van het feit of uw behandelaar al dan niet een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar. U kunt op de persoonlijke pagina van de therapeuten zien met welke zorgverzekeraars uw behandelaar een contract heeft gesloten.

Vergoeding Generalistische Basis GGZ

De behandeling in de generalistische basis-ggz is beperkt in tijd, afhankelijk van de diagnose en de zorgzwaarte op uw verwijsbrief (kort, middellang, intensief). U hebt altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Vergoeding Specialistische GGZ

Ook voor behandeling in de specialistische GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig met daarop (vermoeden van) een diagnose.
Ongecontracteerde zorg

Voor verzekeraars waarmee we geen contract hebben afgesloten hanteren we 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis GGZ en voor specialistische GGZ.

De zorgverzekeraar vergoedt bij een naturapolis een bepaald percentage van het tarief, het resterende deel moet u zelf betalen. We adviseren u om bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen welk deel van de behandeling in dit geval (zogenaamde ongecontracteerde zorg) vergoed wordt.

Houdt u er rekening mee dat het verplichte eigen risico door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op de vergoedingen.

Behandeling van cliënten onder de 18
De vergoeding van de kinder- en jeugd GGZ loopt via de gemeente. Hierbij is geen wettelijk eigen risico. Sarah Thijssen en Judith van Vliet hebben een contract met de gemeentes binnen Holland Rijnland.
Algemene voorwaarden en afzeggen
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Dit kan telefonisch, per sms of per mail. Voor afspraken die later worden afgezegd of vergeten zijn, wordt €50 in rekening gebracht. Deze factuur kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Meer  informatie over de kosten van de behandeling vindt u hier (Behandeltarieven hyperlink en Betalingsvoorwaarden hyperlink) en op de website van de LVVP.