Jannet Hagenaars
Introductie

Ik ben BIG-geregistreerd GZ- psycholoog en psychotherapeut. Sinds 2012 werk ik in de generalistische basis en gespecialiseerde GGZ. Naast mijn eigen praktijk in de Nieuwsteeg werk ik in een GGZ-instelling, gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek.

VISIE OP BEHANDELING

In mijn visie is het in psychotherapie belangrijk om goed te luisteren naar uw verhaal en de vraag waarmee u in therapie komt. Zo wordt vaak duidelijk wat de betekenis van gedragingen, wensen en behoeften is. Vanuit daar werken we samen om, afhankelijk van het doel en de werkwijze, uw gevoelens en gedachten beter te gaan begrijpen, nare dingen anders te leren zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of anders om te gaan met moeilijke situaties.

Behandelmethoden
 • In de praktijk kunt u terecht voor kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals specifieke angststoornissen, stemmingsklachten of klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, maar ook voor langdurende behandeling, gericht op (hardnekkige) disfunctionele patronen binnen uzelf en in het contact met anderen. Ook kunt zich aanmelden bij zelfbeeldproblematiek, emotieregulatieproblemen en identiteits- en autonomievragen.

  Behandelvormen waar ik mee werk zijn:

  • Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) wanneer er sprake is van rigide gedragspatronen of persoonlijkheidsproblematiek, zie mbtnederland.nl 
  • Psychodynamische therapie, gericht op het verkrijgen van inzichten waarbij door meer begrip van emoties , gedragspatronen, en relaties, de klachten verminderen en het contact met uzelf en anderen verbetert.
  • EMDR, een methode ontwikkeld voor het behandelen van trauma, maar die inmiddels ook ingezet wordt voor andere psychische klachten zoals angsten, zie emdr.nl.
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGt) voor de behandeling van angst en depressieve klachten, zie vgct.nl.

  Ik ben opgeleid tot integratief psychotherapeut waardoor ik behandeling op maat kan aanbieden in een kleinschalige en cliëntgerichte omgeving.

SUPERVISIE

Ik bied supervisie voor GZ-psychologen in opleiding:
Het tarief betreft €95,- per 45 min 

Vergoeding

Voor 2022 zijn contracten afgesloten met (koepelorganisaties en hun onderliggende labels) Zilveren Kruis, DSW, Zorg en Zekerheid en met ASR. Met andere verzekeraars is geen contract. Daarvoor geldt dat u zelf de factuur ontvangt, die u vervolgens moet indienen bij de zorgverzekeraar. Welk percentage van het behandeltarief vergoed wordt, is afhankelijk van uw polis. Ik adviseer u om voor uw aanmelding bij uw zorgverzekeraar na te gaan op welke vergoeding u recht heeft.

Actuele informatie over de kosten van behandeling vindt u hier.

Registraties en lidmaatschappen

Ik ben lid van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt), de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en sta in het register van MBT Nederland.

KvK nummer: 77027310
AGB code praktijk: 94065259
BIG nummer Psychotherapeut: 89916827216
BIG nummer GZ Psychologie: 69916827225

Werkdagen: woensdag en donderdag

Wachttijd

Op dit moment kan ik geen nieuwe cliënten in behandeling nemen. 

Contact

Tel: 06-48376342

E-mail: hagenaars@praktijknieuwsteeg.nl

BIG-registratienummers:

psychotherapeut: 89916827216

gz-psycholoog: 69916827225

AGB-code: 94013296

AGB-code praktijk: 94065259

KvK: 77027310

Een link naar het kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Een link naar het privacystatement vindt u hier.

Waarneming

In geval van dringende zaken en crisis kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of ’s avonds en in het weekend met de huisartsenpost.

Tijdens (langere) vakanties is er een collega beschikbaar die u te woord kan staan in geval van vragen over zaken die niet kunnen wachten tot mijn terugkeer. Dit wordt vermeld op de website.

 

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u via 
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ meer informatie krijgen over de klachtenregeling van de LVVP waar ik bij aangesloten ben.