Jannet Hagenaars
Introductie

Ik ben BIG-geregistreerd GZ- psycholoog en psychotherapeut. Sinds 2012 werk ik in de generalistische basis en gespecialiseerde GGZ. Naast mijn eigen praktijk in de Nieuwsteeg werk ik in een GGZ-instelling, gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek.

 
VISIE OP BEHANDELING

In mijn visie is het in psychotherapie belangrijk om goed te luisteren naar uw verhaal en de vraag waarmee u in therapie komt. Zo wordt vaak duidelijk wat de betekenis van gedragingen, wensen en behoeften is. Vanuit daar werken we samen om, afhankelijk van het doel en de werkwijze, uw gevoelens en gedachten beter te gaan begrijpen, nare dingen anders te leren zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of anders om te gaan met moeilijke situaties.

Behandelmethoden
 • In de praktijk kunt u terecht voor kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals specifieke angststoornissen, stemmingsklachten of klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, maar ook voor langdurende behandeling, gericht op (hardnekkige) disfunctionele patronen binnen uzelf en in het contact met anderen. Ook kunt zich aanmelden bij zelfbeeldproblematiek, emotieregulatieproblemen en identiteits- en autonomievragen.

   

 • Behandelvormen waar ik mee werk zijn:

  • Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) wanneer er sprake is van rigide gedragspatronen of persoonlijkheidsproblematiek, zie mbtnederland.nl 
  • Psychodynamische therapie, gericht op het verkrijgen van inzichten waarbij door meer begrip van emoties , gedragspatronen, en relaties, de klachten verminderen en het contact met uzelf en anderen verbetert.
  • EMDR, een methode ontwikkeld voor het behandelen van trauma, maar die inmiddels ook ingezet wordt voor andere psychische klachten zoals angsten, zie emdr.nl.
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGt) voor de behandeling van angst en depressieve klachten, zie vgct.nl.

   Behandeling is niet mogelijk bij ernstige crisisgevoeligheid, psychotische stoornissen, verslavingsproblematiek en primaire eetstoornissen.

   Ik ben opgeleid tot integratief psychotherapeut waardoor ik behandeling op maat kan aanbieden in een kleinschalige en cliëntgerichte omgeving.

SUPERVISIE

Ik bied supervisie voor GZ-psychologen in opleiding:
Het tarief betreft €95,- per 45 min

 

WERKWIJZE

Indien u zich voor behandeling wilt aanmelden kunt u contact met mij opnemen. Voor vergoeding van de behandeling is het belangrijk dat uw huisarts deze vorm van zorg heeft geïndiceerd door middel van een verwijsbrief. We zullen telefonisch kort de reden van aanmelding en een aantal praktische zaken bespreken om te kijken wat de mogelijkheden zijn en of er een intakegesprek ingepland kan worden. In een eerste gesprek kijken we samen naar uw problematiek en klachten, uw voorgeschiedenis, levensomstandigheden en uw hulpvraag met als doel om te beslissen of ik u kan helpen en om te bepalen welke vorm van therapie past bij u. Ook praktische zaken waaronder praktijkvoorwaarden worden besproken. Daarna krijgt u een gericht behandelvoorstel en wordt in onderling overleg een behandelplan opgesteld.

 
Vergoeding

Voor 2024 zijn contracten afgesloten met (koepelorganisaties en hun onderliggende labels) Zilveren Kruis, Menzis, DSW, Zorg en Zekerheid en met ASR. Met andere verzekeraars is geen contract. Daarvoor geldt dat u zelf de factuur ontvangt, die u vervolgens moet indienen bij de zorgverzekeraar. Welk percentage van het behandeltarief vergoed wordt, is afhankelijk van uw polis. Ik adviseer u om voor uw aanmelding bij uw zorgverzekeraar na te gaan op welke vergoeding u recht heeft.

Actuele informatie over de kosten van behandeling vindt u hier.

Registraties en lidmaatschappen

Ik ben lid van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt), de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en sta in het register van MBT Nederland.

KvK nummer: 77027310
AGB code praktijk: 94065259
BIG nummer Psychotherapeut: 89916827216
BIG nummer GZ Psychologie: 69916827225

Werkdagen: woensdag en donderdag

Wachttijd

Op dit moment kan ik geen nieuwe cliënten in behandeling nemen. 

Contact

Tel: 06-48376342

E-mail: hagenaars@praktijknieuwsteeg.nl

BIG-registratienummers:

psychotherapeut: 89916827216

gz-psycholoog: 69916827225

AGB-code: 94013296

AGB-code praktijk: 94065259

KvK: 77027310

Een link naar het kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Een link naar het privacystatement vindt u hier.

Waarneming

In geval van dringende zaken en crisis kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of ’s avonds en in het weekend met de huisartsenpost

De praktijk is gesloten van 10 t/m 30 juli.

Patiënten kunnen in deze periode telefonisch of via de mail contact opnemen met:

week 28, op donderdag 13-07:  Judith van Vliet . tel. 06-48530977, vanvliet@praktijknieuwsteeg.nl

week 29, op donderdag 20 juli: Eline van der Schroeff, tel. 06 – 28820572, vanderschroeff@praktijknieuwsteeg.nl

week 30: geen waarneming

 

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u via 
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ meer informatie krijgen over de klachtenregeling van de LVVP waar ik bij aangesloten ben.