Eline van der Schroeff
INTRODUCTIE

Ik ben psychotherapeut en GZ-psycholoog. Mijn specialisaties zijn traumagerelateerde problematiek, hechtingsproblematiek/persoonlijkheidsproblematiek, angst, stemmingsklachten en identiteitsproblemen. Cliënten kunnen zowel voor generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ behandeling bij mij terecht.

BEHANDELMETHODEN

In de therapie maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken, afhankelijk van de aard van de klachten en de hulpvraag. De methoden waar ik veel mee werk zijn:

 • EMDR, een methode ontwikkeld voor het behandelen van trauma, maar die inmiddels ook ingezet wordt voor andere psychische klachten zoals angsten, zie emdr.nl.
 • Mentaliserende Bevorderende Therapie, wanneer er sprake is van rigide gedragspatronen of persoonlijkheidsproblematiek, zie mbtnederland.nl
 • MBT bieden mijn collega Judith van Vliet en ik aan op twee manieren: – alleen individuele therapie (ook voor mensen jonger dan 26 jaar) – of groepstherapie en individuele therapie tezamen (voor volwassenen tussen de 25 en 60 jaar). Dit is een intensiever ambulant MBT behandelprogramma voor volwassenen met persoonlijkheidsproblemen (aanhoudende stemmings- en angstklachten, emotieregulatieprolemen en relationele problemen). Meer informatie hierover vindt u in de folder. De eerst mogelijke instroom is op dit moment na de zomer van 2024. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met een van ons opnemen.
 • Affect Fobie Therapie (AFT),een vorm van psychodynamische therapie gericht op het verkrijgen van inzichten waarbij door meer begrip van emoties, gedragspatronen en relaties de klachten verminderen en het contact met uzelf en anderen verbetert.
 • Cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angst en depressieve klachten.

De behandeling start met een intake – en indicatiestellingsfase, waarin we samen onderzoeken welke van de bovenstaande behandelingen (of soms een combinatie) geïndiceerd is en hoe we hierin samen kunnen werken.

Ik ben MBT-basistherapeut (geregistreerd bij MBT-Nederland) en EMDR-practitioner.

BEROEPSCODE:

Alle psychotherapeuten in Nederland moeten zich houden aan de door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) vastgelegde Beroepscode voor Pyschotherapeuten.

 

Supervisie

Ik bied supervisie voor GZ-psychologen in opleiding:
Het tarief betreft €100,- per 45 min

Registraties en Lidmaatschappen

REGISTRATIES

Psychotherapeut BIG nummer: 49915461816

GZ-Psycholoog BIG nummer: 29915461825

MBT-basistherapeut, geregistreerd bij MBTNederland

EMDR practitioner (Vereniging EMDR)

LIDMAATSCHAP

Privacystatement en kwaliteitsstatuut

Ik beschik over een kwaliteitsstatuut en een privacystatement.

Vergoeding

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ heb ik in 2023 een contract afgesloten met:

 • A.S.R: A.S.R. Basisverzekeringen en Ditzo
 • Caresq: Aevitae, EUCARE
 • DSW Zorgverzekeraar (inclusief Stad Holland Zorgverzekeraar en InTwente Zorgverzekeraar)
 • ENO; Salland Zorgverzekeringen. Zorgdirect, HollandZorg
 • ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Jaah
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen., Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, Ziezo, ProLife Zorgverzekeringen, One Underwriting BV
 • Zorg en Zekerheid, AZVZ

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ heb ik in 2024 een contract afgesloten met:

 • A.S.R. (hieronder vallen A.S.R. en DItzo)
 • Caresq: Aevitae, EUCARE
 • DSW (hieronder vallen DSW, Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland)
 • ENO
 • ONVZ
 • Zilveren Kruis (hieronder vallen Interpolis, FBTO en de Friesland)
 • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

De factuur gaat in geval van gecontracteerde zorg direct naar de verzekeraar. Als u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, wordt de vergoeding eerst met uw eigen risico verrekend.

Tarieven ongecontracteerde zorg

 Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis en specialistische GGZ. De zorgverzekeraar vergoedt in het geval van ongecontracteerde zorgis een bepaald percentage van het tarief, het resterende deel moet u zelf betalen. Ik adviseer u bij uw verzekeraar na te vragen hoeveel u vergoed krijgt in dit geval

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

Voorwaarden en tarief no-show

Het tarief voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd is € 65,00 per gemiste afspraak. Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

KVK nummer: 59931914

AGB-code praktijk: 94-060628

Wachttijd

Actuele wachttijd november 2023):  Op dit moment heb ik helaas geen ruimte voor nieuwe cliënten.

Indien ik wel ruimte heb voor nieuwe cliënten, start de behandeling na de intake.

MBT-groep volwassenen

Voor volwassenen tussen de 25 en 55 jaar met persoonlijkheidsproblemen (aanhoudende stemmings- en angstklachten, emotieregulatieprolemen en relationele problemen) is er het aanbod van een ambulant intensief MBT behandelprogramma in samenwerking met Judith van Vliet. Alleen voor dit programma wordt gewerkt met een wachtlijst. De eerst mogelijke instroom is in het najaar van 2024. Meer informatie hierover vindt u in de folder. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met een van ons opnemen.

Voor supervisie heb ik ruimte voor GZ-psychologen in opleiding.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Waarneming

Mijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag. Donderdag van 08.30-17.30 uur, vrijdag van 08.30-15.00 uur.

Ik ben op donderdag bereikbaar voor telefonisch overleg van 17.30 – 18:00 uur.

Tijdens (langere) vakanties is er een collega beschikbaar die u te woord kan staan in geval van vragen over zaken die niet kunnen wachten tot mijn terugkeer.

De praktijk is gesloten ivm zomervakantie van 21 juli t/m 13 augustus. 

Er is een waarnemingsschema: onderstaande collega’s zijn die dagen te bellen of te mailen.

 • Woensdag 2 augustus: Jannet Hagenaars 0648376342
 • Vrijdag 11 augustus: Annah Planjer 0618441770

In geval van dringende zaken en crisis kunt u altijd tijdens kantoortijden contact opnemen met uw huisarts of ’s avonds en in het weekend met de huisartsenpost (0900-5138039.

 

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u via 
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ meer informatie krijgen over de klachtenregeling van de LVVP waar ik bij aangesloten ben.