Eline van der Schroeff
INTRODUCTIE

Ik ben psychotherapeut en GZ-psycholoog. Mijn specialisaties zijn traumagerelateerde problematiek, hechtingsproblematiek/persoonlijkheidsproblematiek, angst, stemmingsklachten en identiteitsproblemen. Cliënten kunnen zowel voor generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ behandeling bij mij terecht.

BEHANDELMETHODEN

In de therapie maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken, afhankelijk van de aard van de klachten en de hulpvraag. De methoden waar ik veel mee werk zijn:

 • EMDR, een methode ontwikkeld voor het behandelen van trauma, maar die inmiddels ook ingezet wordt voor andere psychische klachten zoals angsten, zie emdr.nl.
 • Mentaliserende Bevorderende Therapie, wanneer er sprake is van rigide gedragspatronen of persoonlijkheidsproblematiek, zie mbtnederland.nl
 • Psychodynamische therapie, gericht op het verkrijgen van inzichten waarbij door meer begrip van emoties , gedragspatronen, en relaties, de klachten verminderen en het contact met uzelf en anderen verbetert.
 • Cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van angst en depressieve klachten.
Supervisie

Ik bied supervisie voor GZ-psychologen in opleiding:
Het tarief betreft €95,- per 45 min 

Registraties en Lidmaatschappen

REGISTRATIES

Psychotherapeut BIG nummer: 49915461816

GZ-Psycholoog BIG nummer: 29915461825

MBT-basistherapeut, geregistreerd bij MBTNederland

In opleiding tot EMDR practitioner (Vereniging EMDR)

LIDMAATSCHAP

Privacystatement en kwaliteitsstatuut

Ik beschik over een kwaliteitsstatuut en een privacystatement.

Vergoeding

Voor de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ heb ik in 2021 een contract afgesloten met:

 • VRZ Zorg en Zekerheid, Eno zorgverzekeraar
 • Caresq: Promovendum, Besured en National Academic, Aevita, EUCAREalleen voor verwijzing gespecialiseerde GGZ
 • ONVZ, VvAA, PNOzorg
 • DSW Zorgverzekeraar (inclusief Stad Holland Zorgverzekeraar en InTwente Zorgverzekeraar) als a.s.r. (de labels Ditzo en de Amersfoortse).
 • Zilveren Kruis, de Friesland, Achmea, FBTO, De Friesland, Interpolis 
 • ASR: De Amersfoorte en Ditzo
 • ENO: Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect, HollandZorg 
 • Menzis 

Ik heb geen contract met:

 • CZ/Ohra/Nationale Nederlanden
 • VGZ

Door de overige zorgverzekeraars wordt bij een naturapolis meestal ongeveer 80% van de kosten vergoed. De overige kosten dient u zelf te betalen. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis en specialistische GGZ. De zorgverzekeraar vergoedt bij een naturapolis een bepaald percentage van het tarief, het resterende deel moet u zelf betalen. Ik adviseer u bij uw verzekeraar na te vragen hoeveel u vergoed krijgt in dit geval (zogenaamde ongecontracteerde zorg) en in het geval van een restitutiepolis vergoed wordt.

Tarief Overig (zorg)product en zelfbetalende clienten: Het tarief in mijn praktijk is € 95,00 per sessie van 45 minuten

Het tarief voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd is € 50,00 per gemiste afspraak..Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

KVK nummer: 59931914

AGB-code praktijk: 94-060628

Wachttijd

Actuele wachttijd (juni 2021): ik neem momenteel geen nieuwe clienten aan.

Voor supervisie heb ik ruimte voor GZ-psychologen in opleiding.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Waarneming

Mijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag.

In geval van dringende zaken en crisis kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of ’s avonds en in het weekend met de huisartsenpost.