Sarah Thijssen
Introductie

Na het afronden van mijn opleiding klinische en ontwikkelingspsychologie in 1998 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut gedaan. Gedurende mijn gehele loopbaan ben ik werkzaam in de specialistische GGZ.

In mijn praktijk behandel ik volwassenen en jeugdigen (vanaf 15 jaar).

Mijn specialisaties zijn trauma (ook vroegkinderlijk trauma) en persoonlijkheidsstoornissen/problemen. Daarnaast heb ik ook veel ervaring met het behandelen van identiteitsproblemen, emotie-regulatieproblemen, angst, stemmingsklachten (depressie) en hechtingsproblematiek. Cliënten kunnen zowel voor generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ behandeling bij mij terecht. Voor meer informatie over basis en specialistische GGZ zie: www.lvvp.info.

Behandelmethoden

In de therapie maak ik meestal gebruik van een combinatie van behandeltechnieken, afhankelijk van de aard van de klachten en de hulpvraag. De methoden waar ik veel mee werk zijn:

  • Psychodynamische therapie, gericht op het verkrijgen van inzichten waarbij door meer begrip van emoties , gedragspatronen, en relaties, de klachten verminderen en het contact met uzelf en anderen verbetert.
  • EMDR, een methode ontwikkeld voor het behandelen van trauma, maar die inmiddels ook ingezet wordt voor andere psychische problemen, zie emdr.nl .
  • Mentaliserende Bevorderende Therapie (MBT) of Schemagerichte therapie (SFT), wanneer er sprake is van rigide gedragspatronen of een persoonlijkheidsstoornis, zie mbtnederland.nl en www.schematherapie.nl
Registraties

Psychotherapeut BIG nummer : 390 653 441 16
GZ-Psycholoog BIG nummer: 190 653 441 25

Lidmaatschap van
Contractering

Ik heb voor 2019 een contract met VRZ Zorginkoop (waar onder vallen Zorg & Zekerheid, Eno, ONVZ), DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar, a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen en Zilveren Kruis/ Achmea  (waaronder onder vallen De Friesland, interpolis en FBTO).

Wachttijd

Actuele wachttijd juli 2019

Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe cliënten aannemen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling bij andere zorgaanbieders. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Waarneming

De praktijk is gesloten van 22 juli tot en met 11 augustus. Ingeschreven cliënten kunnen bij dringende zaken contact opnemen met een collega. Zie hieronder voor meer informatie over de waarneming:  

– week 30 donderdag 25 juli Judith van Vliet, tel. 06- 4853 09 77, mail: vanvliet@praktijknieuwsteeg.nl

– week 31 maandag 29 juli Just Blom, tel. 06- 1122 76 27, mail: just@justblom.nl

– week 32 maandag 5 augustus Mirjam Plomp, mail: mplomp@psychotherapieleiden.nl

Voor crisis en andere dringende zaken kunt u contact opnemen met uw huisarts.