Sarah Thijssen
Introductie

Na het afronden van mijn opleiding klinische en ontwikkelingspsychologie in 1998 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut gedaan. Gedurende mijn gehele loopbaan ben ik werkzaam in de specialistische GGZ.

In mijn praktijk behandel ik volwassenen.

Mijn specialisaties zijn trauma (ook vroegkinderlijk trauma) en persoonlijkheidsstoornissen/problemen. Daarnaast heb ik ook veel ervaring met het behandelen van identiteitsproblemen, emotie-regulatieproblemen, angst, stemmingsklachten (depressie) en hechtingsproblematiek. Cliënten kunnen zowel voor generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ behandeling bij mij terecht. Voor meer informatie over basis en specialistische GGZ zie: www.lvvp.info.

Behandelmethoden

In de therapie maak ik meestal gebruik van een combinatie van behandeltechnieken, afhankelijk van de aard van de klachten en de hulpvraag. De methoden waar ik veel mee werk zijn:

  • Psychodynamische therapie, gericht op het verkrijgen van inzichten waarbij door meer begrip van emoties , gedragspatronen, en relaties, de klachten verminderen en het contact met uzelf en anderen verbetert.
  • EMDR, een methode ontwikkeld voor het behandelen van trauma, maar die inmiddels ook ingezet wordt voor andere psychische problemen, zie emdr.nl.
  • Mentaliserende Bevorderende Therapie (MBT) of Schemagerichte therapie (SFT), wanneer er sprake is van rigide gedragspatronen of een persoonlijkheidsstoornis, zie mbtnederland.nl en www.schematherapie.nl

 

     

Registraties

Psychotherapeut BIG nummer : 390 653 441 16
GZ-Psycholoog BIG nummer: 190 653 441 25

Lidmaatschap van
Contractering

Voor 2022 heb ik contracten afgesloten met:

  • Zorg en Zekerheid (waaronder AZVZ).
  • DSW, waaronder in Twente zorgverzekeraar en Stad Holland Zorgverzekeraar
  • Zilveren Kruis/ Achmea, waaronder de Friesland, Interpolis, FBTO, Prolife, en One Underwriting.
  • ONVZ waaronder PNO zorg en VVAA.

Met de overige zorgverzekeringen heb ik geen contracten, wat betekent dat in dat geval een deel van de kosten voor eigen rekening komt.

 

 

Wachttijd

Actuele wachttijd, mei 2022

Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe cliënten aannemen, ook niet voor de wachtlijst. 

Waarneming

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 9 tot 17 uur.

De praktijk is gesloten van 11 juli tot en met 31 juli

Waarneming voor ingeschreven cliënten tijdens kantooruren gedurende deze periode:

  • dinsdag 12 juli en donderdag 14 juli door Judith van Vliet tel 06-48530977, email vanvliet@praktijknieuwsteeg.nl
  • donderdag 21juli  en vrijdag 22 juli door Eline van der Schroeff, tel 06-28820572 email vanderschroeff@praktijknieuwsteeg.nl

In geval van crisis of andere zaken die niet kunnen wachten en in het weekend kunnen ingeschreven cliënten terecht bij de huisarts of de huisartsenpost

 

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u via 
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ meer informatie krijgen over de klachtenregeling van de LVVP waar ik bij aangesloten ben.