Judith van Vliet

Ik ben psychotherapeut, EMDR-practitioner en GZ-psycholoog en heb inmiddels ruim 15 jaar ervaring in de gespecialiseerde GGZ. Ik werk met volwassenen en jeugd.

Therapie

Ik ben gespecialiseerd in traumagerelateerde problematiek (de koppeling tussen klachten en gebeurtenissen en/of emotionele verwaarlozing), en hechtingsproblematiek/persoonlijkheidsproblematiek (patroon van emotionele klachten, onzekerheid/identiteitsproblemen, problematische patronen doorwerkend in relaties en vaak onvoldoende helpend gedrag daarbij).

Ik werk vaak via de methoden Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) en EMDR. Tevens pas ik inzichtgevende psychodynamische therapie toe.

Ik ben MBT-therapeut (geregistreerd bij MBT-Nederland), MBT-supervisor (in opleiding) en EMDR-practitioner.

MBT bieden mijn collega Eline van der Schroeff en ik aan op twee manieren: – alleen individuele therapie (ook voor mensen jonger dan 26 jaar) – of groepstherapie en individuele therapie tezamen (voor volwassenen tussen de 25 en 60 jaar). Dit is een intensiever ambulant MBT behandelprogramma voor volwassenen met persoonlijkheidsproblemen (aanhoudende stemmings- en angstklachten, emotieregulatieprolemen en relationele problemen). De eerst mogelijke instroom is op dit moment begin 2024. Meer informatie hierover vindt u in de folder. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met een van ons opnemen.

Lidmaatschap van

Supervisie en training
Supervisie

Ik ben geregistreerd supervisor bij de NVP en de VKJP; gecertificeerd voor supervisie voor mensen in de opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog.

Tevens ben ik MBT-supervisor i.o. en bevoegd om MBT-basistherapeut trajecten te superviseren onder begeleiding van Stichting MBT-expertise (Dawn Bales en Peter Bleumer). Over ongeveer een half jaar ben ik ook bevoegd om deze trajecten te vervolgen en te superviseren tot registratie als MBT-therapeut

Leertherapie

Ik ben geregistreerd als leertherapeut bij de NVP; gecertificeerd voor supervisie voor mensen in de opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater.

Intervisie

We begeleiden intervisiegroepen. Hierbij is er goede verdieping en leren van en via elkaar te bereiken.

Tarieven

Supervisie:
Individueel:  €100,- per 45 min (incl 15 min voorbereiding).

Intervisie: op aanvraag.

Registraties

BIG nummer Psychotherapie: 790 652 670 16
BIG nummer GZ Psychologie: 590 652 670 25

MBT-therapeut, geregistreerd bij MBT-Nederland (lidnummer 110988). Ik ben momenteel in opleiding tot MBT-supervisor. Ik ben bevoegd om mensen te superviseren in het traject tot registratie als MBT-basistherapeut. Na mijn opleiding (over ongeveer anderhalf jaar) kunnen mensen bij mij ook supervisie volgen voor de vervolg registratie MBT-therapeut.

EMDR-practitioner (Vereniging EMDR, lidnummer 31870)

Supervisor bij NVP (lidnummer 4378097) en VKJP

Leertherapeut NVP

Contractering

Zorg voor volwassenen:

Ik heb met diverse verzekeraars contracten afgesloten. Hierbij wordt uw behandeling vergoed muv het wettelijk eigen risico. Voor 2023 heb ik contracten met:

  • Caresq: Aevita, EUCARE
  • Zilveren Kruis, de Friesland, Achmea, FBTO, De Friesland, Interpolis
  • ONVZ – VvAA 
  • DSW – In Twente – Stad Holland
  • ASR en Ditzo en Amersfoorte:
  • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Eno zorgverzekeraar.  

Geen contract met:

  • CZ/Ohra/Nationale Nederlanden
  • VGZ
  • Menzis – Anderzorg – HEMA – PMA

Door de overige zorgverzekeraars wordt bij een naturapolis meestal ongeveer 80% van de kosten vergoed. De overige kosten dient u zelf te betalen. Vraag dit goed na. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis GGZ en voor specialistische GGZ. De zorgverzekeraar vergoedt bij een naturapolis een bepaald percentage van het tarief, het resterende deel moet u zelf betalen. NB let op: in 2023 dekken veel restitutiepolissen ook niet meer 100% bij ongecontracteerde zorg. Ik adviseer u bij uw verzekeraar na te vragen hoeveel u vergoed krijgt. Tarief Overig (zorg)product en zelfbetalende clienten: Het tarief in mijn praktijk is € 110,00 per sessie van 45 minuten. (het max toegestane tarief zoals betaald door de nza voor dit product is €117,33).

Zorg voor Jeugd (tot 18 jaar): Ik heb een contract met gemeente Holland Rijnland. Hiermee wordt de gehele geboden zorg vergoed. NB het budget is beperkt en mogelijk op gaandeweg het jaar, voor nieuwe clienten.

No show: Het tarief voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of worden vergeten, is € 50,- per gemiste afspraak.

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Zie de tarieven voor psychotherapeut. Dit tarief is per 60 minuten.

Tarief voor onverzekerd zorgproduct: € 88 per 45 min (inclusief verslaglegging). Dit is gebaseerd op het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022: € 117,33 per sessie van 60 minuten. Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Het wettelijk vastgestelde eigen risico dient u zelf te betalen.

Wachttijd

Actuele wachttijd (feb 2023): Mijn praktijk is vol. Ik neem geen nieuwe clienten aan. Ik hanteer geen wachtlijst, behalve voor het programma intenstief ambulant MBT (groepstherapie en individuele therapie). Ik heb wel enige plek voor wat supervisanten voor de registratie MBT-basistherapeut of MBT-therapeut.

Voor jeugd: u kunt zoeken op www.zpjeugd.nl naar een andere behandelaar.

Voor de MBT groep Volwassenen is op het moment (feb 2023) een wachtlijst.  De eerst mogelijke instroom is in het najaar/eind 2023. Meer informatie hierover vindt u in de folder. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met een van ons opnemen.

U kunt altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling bij een therapeut. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ik werk op maandag en donderdag in Leiden en op woensdagochtend in Den Haag (Zeeheldenkwartier).Op dinsdag geef ik supervisie bij mij thuis

Privacystatement en kwaliteitsstatuut

Ik beschik over het vanaf 1-1-2017 verplichte en goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

kwaliteitstatuut

Uw privacy – informatie voor clienten 
Privacystatement J van Vliet

Voor goede kwaliteit van de behandeling neem ik met regelmaat deel aan intervisie met tevens BIG-geregistreerde vakgenoten. Hierin bespreken we vraagstukken rondom kwalitatief goed behandelen van clienten. Dit gebeurt op basis van anonieme inbreng of in het geval van verleende toestemming voor video-opnamen van de sessie, na expliciete toestemming van clienten.

 

Vakantie en waarneming

De praktijk is gesloten ivm voorjaarsvakantie van vrijdag 24 feb t/m 5 maart 

Op donderdag 2 maart is mijn collega Eline van der Schroeff mijn waarnemer.
Bij dringende kwesties is zij dan bereikbaar op  06 28 82 05 72.  

In geval van dringende zaken en crisis kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of ’s avonds en in het weekend met de huisartsenpost.

Klachten en geschillen

Bent u niet tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, geeft u dat dan vooral aan. In het geval dat dit voor u niet een bevredigende oplossing oplevert, kunt u via 
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ meer informatie krijgen over de klachtenregeling van de LVVP waar ik bij aangesloten ben.