Judith van Vliet

Ik ben psychotherapeut, EMDR-practitioner en GZ-psycholoog en heb inmiddels ruim 15 jaar ervaring in de gespecialiseerde GGZ. Ik werk met volwassenen en jeugd.

 
Therapie

Ik ben gespecialiseerd in traumagerelateerde problematiek (de koppeling tussen klachten en gebeurtenissen en/of emotionele verwaarlozing), en hechtingsproblematiek/persoonlijkheidsproblematiek (patroon van emotionele klachten, onzekerheid/identiteitsproblemen, problemen doorwerkend in relaties en vaak onvoldoende helpend gedrag daarbij).

Ik werk vaak via Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) en vaak EMDR. Tevens pas ik inzichtgevende psychodynamische therapie toe en CGT.

Ik ben in opleiding voor registratie als MBTtherapeut.
link www.mbtnederland.nl

 
Lidmaatschap van

Supervisie en training
Supervisie

Ik geef supervisie, individueel en in groepsverband. Reflectie, bewustwording en de persoonlijke ontwikkeling van de supervisant en kennisoverdracht zijn belangrijke punten hierin.

Ik geef supervisie aan: – psychotherapeuten kind en jeugd (ik ben geregistreerd supervisor bij de VKJP) – GZ-psychologen in opleiding en vakgenoten niet in opleiding.

Intervisie

We begeleiden intervisiegroepen. Hierbij is er goede verdieping en leren van en via elkaar te bereiken.

Tarieven

Supervisie:
Individueel: €95,- per 45 min (incl 15 min voorbereiding). €185,- per dubbele sessie van 90 min.
In een groepje van 2: €225,- per sessie van 90 min (incl 15 min voorbereiding)

Intervisie: op aanvraag.

Registraties

BIG nummer Psychotherapie: 790 652 670 16
BIG nummer GZ Psychologie: 590 652 670 25

EMDR-practitioner (Vereniging EMDR)

Psychotraumatherapeut (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma)

MBT-basistherapeut, geregistreerd bij MBTNederland 

Contractering

Voor 2019 heb ik contracten:

  • VRZ: Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ: voor basisggz en gespecialiseerde ggz
  • DSW: DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, a.s.r., Ditzo, De Amersfoortse: voor basisggz en gespecialiseerde ggz 
  • De Friesland en Zilveren Kruis: let op alleen voor verwijzingen gespecialiseerde GGZ, voor de basisggz werk ik bij deze partijen ongecontracteerd. 

DSW Zorgverzekeraar (inclusief  Stad Holland Zorgverzekeraar en InTwente Zorgverzekeraar) als a.s.r. (de labels Ditzo en de Amersfoortse)

Door de overige zorgverzekeraars wordt bij een naturapolis meestal ongeveer 80% van de kosten vergoed. De overige kosten dient u zelf te betalen. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis GGZ en voor specialistische GGZ. De zorgverzekeraar vergoedt bij een naturapolis een bepaald percentage van het tarief, het resterende deel moet u zelf betalen. Ik adviseer u bij uw verzekeraar na te vragen hoeveel u vergoed krijgt.

Tarief Overig (zorg)product en zelfbetalende clienten: Het tarief in mijn praktijk is € 95,00 per sessie van 45 minuten.

Het tarief voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd is € 50,- per gemiste afspraak.

Wachttijd

Actuele wachttijd (juni 2019): Ik heb een aanmeldstop. Mensen met de vraag om supervisie kunnen zich wel melden.

U kunt altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling bij een therapeut. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag.

Privacystatement en kwaliteitsstatuut

Ik beschik over het vanaf 1-1-2017 verplichte en goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

kwaliteitstatuut

Uw privacy – informatie voor clienten 
Privacystatement J van Vliet

 

 

Privacystatement en kwaliteitsstatuut

Ik beschik over het vanaf 1-1-2017 verplichte en goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

kwaliteitstatuut

Uw privacy – informatie voor clienten 
Privacystatement J van Vliet

 

 

Waarneming

De praktijk is gesloten:

Kerstvakantie: 28 dec t/m 4 jan 

Waarnemingsschema kerstvakantie:

In geval van dringende zaken en crisis kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts. 

4 jan 2019: Sarah Thijssen neemt waar. 06-27898127. Thijssen@praktijknieuwsteeg.nl.