Eline van der Schroeff
Introductie

Na mijn studie klinische en gezondheidzorgpsychologie heb ik de opleiding tot GZ- psycholoog (2012) afgerond. Momenteel volg ik een opleiding tot psychotherapeut. Ik heb brede ervaring opgedaan in de GGZ met kinderen, jongeren en volwassenen met angst-, stemmings- en emotieregulatieproblematiek, ADHD, problematiek in het autisme spectrum en traumagerelateerde problematiek. In de eigen praktijk behandel ik volwassenen vanaf 18 jaar met klachten op deze gebieden.

In de therapie maak ik meestal gebruik van een combinatie van behandeltechnieken, afhankelijk van de aard van de klachten en de hulpvraag. De methodieken waar ik vooral mee werk zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR (een vorm van traumabehandeling). Ik bied behandeling in het kader van de generalistische basis GGZ (GBGGZ).

Registraties en Lidmaatschappen
REGISTRATIES 

GZ-Psycholoog BIG nummer: 29915461825

Lidmaatschap van
Vergoeding

Voor 2019 heb ik een contract voor generalistische basis GGZ met:

  • VRZ Zorginkoop (waar onder vallen Zorg & Zekerheid, Eno, ONVZ)
  • DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar en a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen
  • CZ, Delta Lloyd, Ohra
  • De Friesland

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de generalistische basis GGZ en voor specialistische GGZ.
De zorgverzekeraar vergoedt bij een naturapolis een bepaald percentage van het tarief, het resterende deel moet u zelf betalen. Ik adviseer u om bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen welk deel van de behandeling in dit geval (zogenaamde ongecontracteerde zorg) en in het geval van een restitutiepolis vergoed wordt.

Tarief Overig (zorg)product en zelfbetalende clienten: Het tarief in mijn praktijk is € 95,00 per sessie van 45 minuten

Het tarief voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd is € 50,00 per gemiste afspraak..Dit kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

KVK nummer: 59931914

AGB-code praktijk: 94-060628

 

Wachttijd

Ik ben in de praktijk werkzaam op de maandagavond.

Actuele wachttijd: ik heb ongeveer 3-4 maanden wachttijd voor nieuwe cliënten.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Privacystatement en kwaliteitsstatuut

Ik beschik over een kwaliteitsstatuut en een privacystatement.

Waarneming