Marit Krediet
Introductie

Na mijn studie psychologie aan de universiteit in Leiden, heb ik gewerkt in verschillende praktijken binnen de generalistische- en specialistische GGZ, waar ik de opleiding tot GZ psycholoog heb agerond. Sinds 2012 ben ik een BIG geregistreerde GZ-psycholoog en lid van de beroepsvereniging voor psychologen NVGZP.

Voor mijn studie psychologie ben ik werkzaam geweest als fysiotherapeut in verschillende ziekenhuizen. In mijn werk als fysiotherapeut heb ik kennis opgedaan over de complexe en fascinerende samenwerking van lichaam en geest. Mede door mijn achtergrond en mijn behoefte om mijn kennis van lichaam en geest te combineren, heb ik mij aangesloten bij het ParkinsonNet en bij MS Zorg Nederland. Ik heb ervaring opgedaan in de behandeling van de psychische problemen die kunnen voorkomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson, MS of een andere chronische ziekte. Ook begeleid ik regelmatig partners van chronisch zieke mensen. Tevens heb ik brede ervaring opgedaan in de GGZ met volwassenen (vanaf 18 jaar) met lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor gevonden kon worden, angstklachten en stemmingsklachten(o.a. depressies) en klachten na traumatische gebeurtenissen. De methodieken waar ik vooral mee werk zijn: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, inzicht gevende therapie en EMDR. Ik bied behandelingen in het kader van de generalistische basis GGZ.

Vergoeding

Voor 2018 heb ik contracten met alle zorgverzekeraars voor generalistische GGZ.

Tarief zelfbetalende clienten

Het tarief in mijn praktijk is € 90,00 per sessie van 45 minuten

Registraties
Wachttijd
Wachttijd

Er is momenteel een wachttijd van ongeveer 2 maanden. Afspraken zijn mogelijk op dinsdagen en donderdagen.

Privacy
Privacy

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Als eerstelijnspraktijk vinden wij samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal er overlegd worden met de betrokken huisarts. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming. Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.
U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Klachten en geschillen
Klachten en geschillen

Mocht u niet tevreden zijn met uw behandeling of een klacht hebben, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de behandelaar. In het geval dat u niet tot een bevredigende oplossing komt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NVGZP.
www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling

Kwaliteitsstatuut
Kwaliteitsstatuut

Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze ligt ter inzage op de praktijk.
kwaliteitsstatuut

Lidmaatschap van:
KvK nummer: 586 508 57
BIG-registratienummer: 390 467 478 25
Praktijk AGB code: 940 603 24

Vervangingsregeling
Vervangingsregeling

Cliënten kunnen tijdens afwezigheid gedurende vakantie en ziekte in geval van nood contact opnemen met de huisarts. Voor korte vragen kunt u contact met mij opnemen op woensdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur.